Rodzinny Festyn Ekologiczny

Rodzinny Festyn Ekologiczny

20.09.2015 r. w Komprachcicach odbył się Piknik Ekologiczny zorganizowany przez Gminę Komprachcice.  My w ramach działań społecznej odpowiedzialności biznesu włączyliśmy się do tej niecodziennej akcji przekazując Gminie Komprachcice 13 sadzonek drzew. Drzewa zostaną posadzone na terenie sołectw Gminy Komprachcice. Akcją tą chcieliśmy nawiązać do Dnia Klonu, który odbył się 28.09.2013r. w Chmielowicach na Osiedlu Róży Wiatrów. Mamy nadzieję, że w przyszłości znajdzie się jeszcze wiele okazji do wspólnego sadzenia drzew. Drzewa są bardzo ważnym elementem ekosystemu, notujemy, że jedno drzewo w ciągu roku absorbuje 2900 litów wody deszczowej, flirtuje 28 kg substancji zanieczyszczających powietrze oraz chłodzi otoczenie jak 5 klimatyzatorów działających bez przerwy. Akcja miła na celu zintegrowanie społeczności lokalnej, uwypuklenie znaczenia domu rodzinnego, istoty więzi rodzinnych, przywiązania wagi do miejsca, w którym się mieszka, jego bezpieczeństwa, czystości, miłej atmosfery oraz edukację ekologiczną i wzrost świadomości dotyczący ochrony zasobów naturalnych, zrównoważonego rozwoju i dbałości o środowisko naturalne.