Projekt Osiedla Tulipanów, bloki wielorodzinne, drogi osiedlowe, parkingi, zieleń

Osiedle Tulipanów

Przygotowanie dokumentacji technicznej osiedla wielorodzinnego
11,9338 ha – powierzchnia gruntu
1 500 mieszkań
13 budynków wielorodzinnych

Projekt Osiedla Tulipanów w Opolu przewidywał wybudowanie 13 budynków wielorodzinnych, z łączną liczbą mieszkań – 1 500. Osiedle zaprojektowane zostało na powierzchni prawie 12 ha. Oprócz budynków zaplanowane zostały rozwiązania infrastrukturalne, drogi i uliczki osiedlowe, parkingi, miejsca do segregacji odpadów.
Udział naszej firmy w realizacji tego projektu polegał na przygotowaniu kompleksowej dokumentacji przetargowej i reprezentację inwestora zagranicznego w procedurach przetargowych. W następnym etapie przygotowana została przez naszą firmę pełna dokumentacja techniczna.