Projekt barona, osiedle, domy wielorodzinne, pietrowe, parking, drzewa

Projekt Barona

Projekt Barona – zabudowa wielorodzinna

1,6 ha – powierzchnia całkowita gruntu
6450,15 – łączna powierzchnia użytkowa w budynkach
5 budynków wielorodzinnych
90 mieszkań
90 miejsc parkingowych
5 parkingów podziemnych

Realizacja projektu polegała na przygotowaniu dokumentacji technicznej dla budowy domów wielorodzinnych, wraz z projektem zabudowy wielorodzinnej z terenami zielonymi oraz pozyskaniu pozwolenia na budowę. Projekt zrealizowany został na zlecenie inwestora zagranicznego i obejmował m.in.: zakup gruntu o powierzchni 1,6 ha. Dokumentacja techniczna przygotowana została z uwzględnieniem budowy 5 budynków wielorodzinnych, w których znajdowało się łącznie 90 mieszkań. W projekcie uwzględnione zostało również wybudowanie 5 parkingów podziemnych – po jednym pod każdym z budynków – z łączną liczbą miejsc parkingowych w ilości 90. Łączna powierzchnia użytkowa w projektowanych budynkach to ponad 6450 m2.