Pracownicy oddali krew

Pracownicy oddali krew

Dzisiejszy dzień w firmie upłynął pod hasłem “oddając krew – darujesz życie!”Pracownicy Struxi Sp. z o.o. od rana ustawili się w kolejce do badania w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu aby później oddać krew.

Mocno w to wierzymy, że nasza krew uratuje komuś życie. Ufamy, że akcja na stałe wpisze się w życie firmy. Zachęcamy wszystkich do oddawania krwi!

UWAGA! Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi stanowi, że osobie, która oddała bezpłatnie krew i została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi, przysługuje tytuł “Honorowy Dawca Krwi”. Może ona liczyć na:

1. zwolnienie od pracy w dniu, w którym oddaje krew, i na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
2. zwrot utraconego zarobku na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy,
3. zwrot kosztów przejazdu do jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi na zasadach określonych w przepisach w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju; koszt przejazdu ponosi jednostka organizacyjna publicznej służby krwi,
4. posiłek regeneracyjny.