Chmielowice Apartamenty etap 3 Osiedle Róży Wiatrów, domy, ulica osiedlowa, tablica kierunkowa

Chmielowice Apartamenty – III etap

52 działki budowlane
Kolejny etap rozbudowy Osiedla Róży Wiatrów w Chmielowicach to realizacja osiedla działek budowlanych. Podobnie jak w latach ubiegłych, w etapach I i II, pozyskany został grunt oraz 52 indywidualne decyzje o warunkach zabudowy dla projektowanych działek. Wydzielone zostały poszczególne działki budowlane oraz drogi wewnętrzne. Wybudowana została pełna infrastruktura techniczna wraz z przyłączami mediów do każdej z 52 wydzielonych działek.